Polls
Announcements

Tarikh Akhir Pembayaran Lesen Kedai Pasar dan Kedai Kampung

Dipaparkan pada 01 Jan 2021

MAKLUMAN KEPADA SEMUA PENIAGA-PENIAGA YANG MEMPUNYAI LESEN KEDAI PASAR DAN KAMPUNG BERDAFTAR DENGAN MAJLIS DAERAH LUBOK ANTU.

TARIKH AKHIR PENERIMAAN PEMBAYARAN PEMBAHARUAN : 11 FEBRUARI 2021

SELEPAS TARIKH TERSEBUT MAKA AKAN DIKENAKAN DENDA SEBANYAK 50% DARIPADA AMAUN KADAR LESEN TERSEBUT.

SILA PASTIKAN PEMBAYARAN DIBUAT SEBELUM ATAU PADA 08 FEBRUARI 2021.