Polls
Announcements

Tarikh Akhir Pembayaran Cukai Taksiran 2021

Dipaparkan pada 01 Jan 2021

Peringatan Mesra:

Cukai Taksiran untuk Setengah Tahun Pertama - setiap 31hb Mei kalendar tahunan (Diskaun 25% bagi Setengah Tahun Pertama Sahaja)

Cukai Taksiran untuk Setengah Tahun Kedua - setiap 31hb Oktober kalendar tahunan

Denda lewat akan dikenakan sebanyak 1% secara bulanan setelah tamat tempoh akhir pembayaran.