Polls
Announcements

Staf MDLA Bersara Wajib

Jasamu tetap dikenang dan baktimu akan sentiasa diingati. Pegawai yang telah bersara wajib umur 60 tahun.

 

ENCIK TUNGKAT ANAK GANI

PEMBANTU AWAM GRED H11

TARIKH BERSARA WAJIB PADA 23 FEBRUARI 2021


ENCIK GON ANAK ANCHEH

PENGHANTAR NOTIS GRED N12

TARIKH BERSARA WAJIB PADA 26 MAC 2021


ENCIK MANGIN @ UNGGIN

PEMBANTU PENGUATKUASA GRED KP22 (KUP)

TARIKH BERSARA WAJIB PADA 02 APRIL 2021

 

Semoga mereka terus berbakti kepada masyarakat walaupun telah bersara wajib di MAJLIS DAERAH LUBOK ANTU.