Polls
Announcements

BAHAGIAN PENTADBIRAN

FUNGSI - FUNGSI MAJLIS BAHAGIAN PENTADBIRAN

1.

Pentadbiran am dan perkhidmatan sokongan

2.

Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan

 
 • Menyelaras aduan pelanggan
 • Urusetia pengurusan dan pelaksanaan program kualiti dan penambahbaikan yang berterusan:
  • ISO 9001:2015
  • Amalan 5S
  • KIK
 • Pembangunan Organisasi
  • Menyelaras aktiviti pembangunan dan penerapan budaya kerja cemerlang
  • Menyelaras aktiviti pembangunan kapasiti majlis
 • Pengurusan rekod, fail dan surat menyurat
 • Urusetia mesyuarat
 • Pengurusan sumber manusia
  • Penilaian Prestasi
  • Tatatertib dan tindakan displin
  • Rekod perkhidmatan
  • Mengurus proses kenaikan pangkat, bercuti
 • Pembangunan Sumber Manusia
  • Membuat Analisa Keperluan Latihan (TNA)
  • Menyedia Pelan Latihan Kakitangan
  • Menyelaras program latihan dan pembangunan kakitangan
 • Keselamatan pejabat
 • Perhubungan Awam
 • Merancang dan mengawal system komputeran pejabat
 • Cawangan Lubok Antu
  • Mentadbir cawangan
  • Menerima Hasil