Polls
Announcements

BAHAGIAN PERBENDAHARAAN

FUNGSI - FUNGSI MAJLIS BAHAGIAN PERBENDAHARAAN

 

1.                  Memastikan penyediaan / penyelengaraan sistem perakaunan dan prosedur-prosedur yang betul dilaksanakan mengikut kehendak LAFR 1997

2.                  Mengurus dan mengawal belanjawan

3.                  Mengurus kewangan am

4.                  Mengurus perakaunan

5.                  Mengurus semua terimaaan dan hasil

6.                  Mengurus semua jenis pembayaran

7.                  Mengurus pembayaran emoluman kakitangan

8.                  Memastikan pengurusan perolehan kerajaan

9.                  Mengurus pelaburan majlis