Polls
Announcements

HARAP MAAF

HARAP MAAF...Laman Web rasmi MDLA sedang mengalami fasa penyelenggaraan serta penambaikkan terhadap semua maklumat yang terkini. Ini adalah bertujuan untuk memberi info maklumat dan menyediakan perkhidmatan atas talian yang terkini serta lengkap kepada semua yang melawat laman web rasmi Majlis Daerah Lubok Antu. Segala kesulitan yang dihadapi amatlah dikesali. Terima kasih kerana sudi melawat laman web MDLA. Jika ada pertanyaan ataupun sebarang kemusykilan boleh hubungi kami di talian tetap iaitu: 083-563015 (Bahagian Pentadbiran) ataupun boleh datang mengunjungi ke pejabat kami di alamat: Majlis Daerah Lubok Antu, Jalan Penghulu Imong ak. Awan, 95800 Engkilili.