Polls
Announcements

BAHAGIAN PENILAIAN & PENCUKAIAN

FUNGSI - FUNGSI MAJLIS BAHAGIAN PENILAIAN & PENCUKAIAN

 

1.                  Menyukat rumah baru

2.                  Menilai cukai rumah

3.                  Menyiasat permohonan hapuskira cukai dan pengecualian cukai

4.                  Mencetak dan menghantar bil cukai pintu

5.                  Menyemak permohonan mendirikan / membuat rumah baru