Polls
Announcements

Pol


What is your preferred channel to reach the State Government services through mobile?Apakah tapak perniagaan yang boleh diwujudkan oleh pihak Majlis Daerah Lubok Antu di kawasan Pekan Engkilili dan Pekan Lubok Antu?Adakah anda setuju One Goverment, One Stop Service Centre berada di tempat strategik sekitar Pekan Kecil?Apakah saluran capaian perkhidmatan mobil Kerajaan Negeri yang digemari oleh anda?Pilihan jenis pendaftaran perkakasan penggunaan pada anjing peliharaan anda?Bagaimana anda kurangkan risiko jangkitan Novel Coronavirus 2019-nCoV?