Polls
Announcements

Official Website of Lubok Antu District Council

Satu Keluarga, Satu Suara

Tentang Kami

Majlis Daerah Lubok Antu merupakan sebuah organisasi kerajaan tempatan yang ditubuhkan di bawah Local Authorities Ordinance, 1956 di bawah kuasa-kuasa Kerajaan Negeri. Ia merupakan suatu peringkat Kerajaan yang berasingan dan mempunyai kuasa-kuasa tertentu antara yang penting seperti kuasa mengadakan undang-undang kecil (atau by-laws) daripada enakmen-enakmen dan ordinan yang dilulukan oleh Kerajaan Negeri; kuasa mengutip cukai taksiran, kadar sewa dan lain-lain; dan kuasa mengadakan autonomi kewangan

Lebih Lanjut

Latest News 6

Tiada berita buat masa sekarang.

Tarikh Akhir Pembayaran Cukai Taksiran 2020

Press Release, 01 January 2019

Peringatan Mesra: Cukai Taksiran untuk Setengah Tahun Pertama - setiap 31hb Mei kalendar tahunan Cukai Taksiran untuk Setengah Tahun Kedua - setiap 31hb Oktober kalendar tahunan Denda lewat akan di...