Visi, Misi, Moto


VISI

 

"Ke Arah Kelestarian Persekitaran Kehidupan"

 

MISI

 

“Kami Komited Untuk Meningkatkan Kualiti Hidup Komuniti Melalui Tadbir Urus Yang Baik”

 

MOTO

 

“BERSATU BERUSAHA BERBAKTI”

 

“An Honour To Serve”