Visi, Misi, Moto


VISI


“Kami Komited Untuk Meningkatkan Kualiti Hidup Komuniti Melalui Tadbir Urus Yang Baik”


MISI


“Ke Arah Kelestarian Persekitaran Kehidupan”


MOTO


“BERSATU BERUSAHA BERBAKTI”

“An Honour To Serve”