Official Website of Lubok Antu District Council

Satu Keluarga, Satu Suara

Tentang Kami

Majlis Daerah Lubok Antu merupakan sebuah organisasi kerajaan tempatan yang ditubuhkan di bawah Local Authorities Ordinance, 1956 di bawah kuasa-kuasa Kerajaan Negeri. Ia merupakan suatu peringkat Kerajaan yang berasingan dan mempunyai kuasa-kuasa tertentu antara yang penting seperti kuasa mengadakan undang-undang kecil (atau by-laws) daripada enakmen-enakmen dan ordinan yang dilulukan oleh Kerajaan Negeri; kuasa mengutip cukai taksiran, kadar sewa dan lain-lain; dan kuasa mengadakan autonomi kewangan

Lebih Lanjut

Berita Terkini