PERKHIDMATAN MAJLIS DAERAH LUBOK ANTU


  • Mengutip cukai taksiran serta levi dan membuat penilaian semula pegangan berkadar.
  • Melaksanakan projek pembangunan dan menyelenggara infrastruktur dan fasiliti di bawah seliaan pihak Majlis.
  • Memproses permohonan pelan bangunan dan mengeluarkan sijil layak menduduki.
  • Menguatkuasakan undang-undang kecil dan peraturan Majlis.
  • Menguruskan alam sekitar dan kesihatan awam seperti memantau sistem pengumpulan sampah, proses penyelengaraan parit dan rumput dan aktiviti pembersihan jalan-jalan.
  • Menjalankan aktiviti kawalan vector, penyakit bedrjangkit dan wabak seperti penyakit demam denggi ,wabak rabies dan lain-lain.
  • Memproses permohonan pelbagai lesen perniagaan
  • Menyediakan perkhidmatan perpustakaan kepada komuniti di bawah pentadbiran Majlis Daerah Lubok Antu.