picture

Announcement

 

Tarikh Akhir Pembayaran Cukai Taksiran Dan Lesen Kedai 2024

Posted on 01 Jan 2024

Peringatan Mesra: Cukai Taksiran Tahun 2024

Cukai Taksiran untuk Setengah Tahun Pertama - setiap 31hb Mei kalendar tahunan

Cukai Taksiran untuk Setengah Tahun Kedua - setiap 31hb Oktober kalendar tahunan

Denda lewat akan dikenakan sebanyak 1% secara bulanan setelah tamat tempoh akhir pembayaran.

Peringatan Mesra: Lesen Kedai Makanan/Minuman/Pelbagai/Kampung/Penyimpanan Petroleum

Tempoh penerimaan pembayaran : Setiap 01hb Januari sehingga 11 Februari

Tempoh caj denda lewat : Selepas tarikh 11 Februari akan dikenakan 50% daripada lesen tersebut.